welcome

:::
  教師公開授課專區  
 
.
. |公開觀課日程行事曆| |相關檔案下載|      
 
     
 

新北市立金山高級中學教師公開觀課專區

 

1.本學期各教師公開觀課日期請見公開觀課日程行事曆_月行事曆一覽表圖示進入列表式呈現。

2.各項實施辦法與相關文件,請至相關檔案下載區瀏覽。